(1)
Paredes, A. n análisis e edes plicado a n lujo e información pistolar: as elaciones e rancisco omero on a uba re os evolucionaria (1936-1963). Encontros Bibli 2014, 19, 185-212.