(1)
Costa, M. M.; Cunha, M. B. da. iteratura nternacional obre -cience as ases e ados ISA ISTA. Encontros Bibli 2015, 20, 127-144.