Antropologia, Ilha Revista. 2003. “Teses E Dissertações Defendidas No PPGAS (2003)”. Ilha Revista De Antropologia 5 (2). Florianópolis:183. https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/16720.