Palacio, Juan Manuel. 2022. “Legislación usticia aboral n l ‘populismo clásico’ atinoamericano: lementos ara a construcción e na genda e investigación omparada”. evista undos o rabalho 3 (5). Florianópolis:245-65. https://doi.org/10.5007/1984-9222.2011v3n5p245.