de Souza, L. (1985) “La literatura infantil de Horacio Quiroga: cuentos de la selva”, Perspectiva, 2(4), p. 119–129. doi: 10.5007/%x.