[1]
D. Cassany e J. Casstellà, “Aproximación a la literacidad crítica literacidad”, Perspectiva, vol. 28, nº 2, p. 353–374, jul. 2010.