Peterle, Patricia. 2012. “GINZBURG, Natalia. Caro Michele”. Revista Estudos Feministas 20 (1):332-34. https://doi.org/10.1590/S0104-026X2012000100024.