[1]
L. F. Rius, “¿Violencia invisible o del éxtasis al dolor?”, REF, vol. 16, nº 1, p. 133–144, jan. 2008.