Freitas, Rony C. O, Instituto Federal do Espírito Santo, Brasil