[1]
A. Guerini e L. Ye, “Entrevista com Fan Xing e Francisco Foot Hardman”, Cad. Trad., vol. 42, nº 1, p. 1–13, maio 2022.